Azam Muhammadiev

Graphic designer
★★★★☆
Silver

"Узи RedFox (frilansus) - Онлайн таълимни карантиндан олдин муваффакиятли ишга туширган проектлардан биттаси. Хамма укув курслар очиб, ремонтларни ёрвориб, карнай сурнай бн маросимлар килган пайтлари, RedFox онлайнда республикани бирлаштириб ишлаётган эди."

© 2018 — 2023 Frilansus.com
Разработка: Pro-Team